Diensten - uitvaarten

 • 01auto-corsage
 • 03aankomst
 • 04alleen
 • 08graven-oorlog
 • 11handkar-vervoer
 • 17bloemen-detail
 • 18Soetsreberg-pastor-Rademaker
 • 22glasinlood
 • 25begraafplaats-Soest
 • 26waarom
 • 28rouwwagen
 • 29laatste-blik
 • 32rouwstuk
 • 33rouwlint
 • 34
 • 38Christus-beeld
 • 39laatste-groet
 • 40dag
 • 41Baarn-begraafplaats
 • 42urnen
 • 63glas-in-lood
 • 64open-graf
 • 65bidprentjes
 • 66eeuwige-rust
 • 69bloemenkrans
 • 70begraafplaats-den-en-rust
 • Johan-Friso
 • Kardinaal-de-Jong
 • Katholiek
 • Katholieke-begraafplaats
 • Leentje-de-uitvaartkoe
 • Maria-waakt
 • Tap-Bilthoven
 • Zeist-begraafplaats
 • Zeist-oude-begraafplaats
 • kinderbegraafplaats
 • kindergraven
 • kist-in-auto
 • laatste-wens
 • lijkwagen
 • lopers
 • mand
 • middeleeuwen-wieg
 • monument-op-graf
 • nagedachtenis-schilden
 • oorlogsgraven
 • oud-begraven
 • oude-graven
 • oude-zerken
 • rouwkamer
 • rouwkleding
 • rouwkleed-India
 • rouwkleed-moslim
 • rouwkrans
 • rouwopstelling
 • rouwpluim
 • rouwstoet-armen
 • rouwstoet
 • rouwteken
 • rouwvervoer-fiets
 • rouwvlag
 • rouwzaal
 • rust
 • schots-en-scheef-graf
 • serene-rust
 • statig-rouwvervoer
 • strooiveld-urnenwand-graven
 • strooiveld
 • verdriet
 • wind
 • witte-lelies
 • zand-in-graf
 • zerk
 • zigeuner-graf
 • zonlicht
 • zwart-wit-uitvaart

Uitvaart fotografie tekst

Plaatsvervangend naar een uitvaart

Soms kan je niet bij een uitvaart aanwezig zijn, maar zou je dat wel graag willen.

Misschien bent u lichamelijk te ziek, wordt uw komst bemoeilijkt vanwege een verstandelijke of psychiatrische problematiek of gedragsproblemen. Ik kan dan met u of haar/zijn begeleider bespreken wat ik zal fotograferen, mits er toestemming van de familie is, dat ik plaatsvervangend naar de uitvaart zal komen. Ik maakeen rouwboek op maat. Dit kan goed helpen bij het rouwproces. Het voorkomt dikwijls versterking van gedragsproblemen, slaapproblemen, toevallen, epileptische aanvallen etc.

Vergoeding vanuit de uitvaartpolis

Een groot aantal uitvaartverzekeringen heeft ruimte voor een vrij te besteden budget dat gebruikt kan worden voor zaken die direct een relatie hebben met het overlijden van iemand.

Wanneer het een boedelruiming betreft, die niet direct een relatie heeft met een sterfgeval, dan zijn de kosten niet te verhalen. Wanneer de boedelruiming wel direct een relatie heeft met een sterfgeval, dan zijn de kosten soms te verhalen op de uitvaartpolis. Voor informatieverstrekking rondom het sterfbed, sterfbedfotografie en uitvaartfotografie geldt dit ook.

U doet er verstandig aan dit vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij te checken en te benoemen welk budget u hiervoor wilt vrijhouden.

Wanneer uw uitvaartpolis een van mijn diensten vergoed, kan, indien gewenst, de rekening rechtstreeks naar hen verstuurd worden.

Tarieven uitvaartfotografie

De voorwaarden:

Voor meer informatie, klik op de pijltjes >>

Tarieven sterfbedfotografie

De voorwaarden:

Voor meer informatie, klik op de pijltjes >>

Sterfbedfotografie

Hierbij kunt u denken aan een fotoreportage van de terminale fase of de fase hier direct aansluitend, zoals laatste verzorging, opbaring, avondwake, condoleance, koffietafel, afscheidsritueel etc.

Vooraf zullen de wensen doorgesproken worden en die zullen zorgvuldig vertaalt worden in een vooraf afgesproken hoeveelheid geleverde foto's (aantal foto's 15 / 25 / 50 stuks). En hoe men dit aangeleverd wil krijgen. Dit kan op CD, USB of in de vorm van een boek (handmatig of digitaal).

Vooraf worden het aantal bezoeken afgesproken, voor avonduren vanaf 18.00, weekenden en feestdagen geldt een hoger tarief.

Tarieven sterfbedinformatie

Informatie tijdens het sterfbed

Ik kan u heldere, eerlijke en onafhankelijke informatie geven over persoonlijke zorg, zorg voor een optimale omgeving tijdens de terminale periode en de uitvaartmogelijkheden. Kortom de periode van het sterfbed tot de uitvaart.

Het doel van deze dienst is het wegnemen van vragen bij de betrokkene en haar/zijn omgeving, zodat er rust kan ontstaan voor het daadwerkelijke proces van sterven.
Tijdens mijn ervaring met het bijstaan van terminale patiënten aan het bed heb ik gemerkt dat de betrokkene zelf en haar/ zijn omgeving het vaak erg op prijs stelde dat er informatie gegeven werd. Regelmatig voelden zij zich bezwaard hun vragen te stellen aan het toch al zo drukke personeel. Mijn antwoorden nam veel onbekendheid en vragen weg. Het is een proces waar niet iedereen ervaring mee heeft en het op zo'n moment heel helpend kan zijn dingen te kunnen vragen en antwoorden te krijgen. Het kan rust bieden in een toch al intense periode.
Let wel: ik heb geen medische bevoegdheid, maar ben wel behoorlijk medisch onderlegd. Voor dit type vragen zal ik u doorverwijzen naar uw arts of specialist.

Ik werk onafhankelijk van een uitvaartondernemer. Uiteraard is het wel mogelijk contacten te leggen met hen, indien dit gewenst wordt vanuit de opdrachtgever.