• boedelruiming
  • portretfotografie
  • uitvaartfotografie
  • winkel binnen

Uitleg overige diensten

Pinnata kan u helpen bij ouderen portretfotografieinformatie over sterfbedtijd en de tijd tot aan de uitvaartsterfbedfotografieuitvaartfotografie en boedelruiming, leveringen en verhuizingen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. 

Mijn doel is meehelpen in het vinden van rust voor de betrokkene en eventueel zijn/haar omgeving. Wanneer het een sterfgeval betreft kunnen mijn diensten bijdragen tot het vinden van een stukje kalmte en duidelijkheid, waardoor er meer aandacht gegeven kan worden voor het daadwerkelijke proces waarin iedereen zich bevindt. Weten wat je te wachten kan staan, weten dat er fotomateriaal, een aandenken zal komen, weten wat er met je spulletjes gaat gebeuren. Het kan net dat druppeltje zijn, dat de gene in kwestie de gehele rust kan bieden.

Daarnaast kan ik in praktische zin veel hectiek wegnemen bij de betrokkenen en zijn/haar omgeving.

Aangeboden diensten

Diensten:

Alle diensten zijn afzonderlijk van elkaar af te nemen. Een boedelruiming hoeft bijvoorbeeld ook geen relatie te hebben met een sterfgeval.

Alle aangeboden diensten gaan in nauw overleg met de betrokkenen zelf of een aanspreekpunt van de familie of organisatie. Hij / Zij zal als intermediair fungeren tussen familie / betrokkenen en mij. Hij / Zij zal ook namens hen de overeenkomst tekenen. Ik ga er dan vanuit dat dit is kortgesloten met de betrokkenen.

U zult niet voor onverwachtse zaken komen te staan, alles is altijd vooraf besproken en in een overeenkomst vastgelegd. Uiteraard ontvangt u vooraf een offerte.