Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Sinds 2005 ben ik intensief bezig met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen(MBO). Dat houdt in dat je het aanbod vanuit een bedrijf koppelt aan een vraag vanuit een maatschappelijke organisatie. Bedrijven moeten een stukje van hun omzet, mankracht, middelen of kennis terug laten vloeien naar de maatschappij. Dit heet maatschappelijk verantwoord ondernemen. De maatschappelijke organisaties zijn vaak plekken waar tekorten zitten. Bijvoorbeeld te weinig helpende handen, kennis te duur is om in te kopen, geen geld om iets aan te passen etc. Wanneer je vraag en aanbod bij elkaar brengt ontstaat er een win-win situatie.

Een bedrijf maakt bijvoorbeeld kennis met de psychiatrische patiënten wanneer zij een dagje uit voor hen organiseren en ze samen die dag beleven. Een bedrijf kan met lichamelijk gehandicapten een nieuw buurthuis bouwen, waar zij de bouwmaterialen en de helpende handen voor bieden. Een kleine ondernemer kan de expertise van de webdesigner van een groter bedrijf kosteloos 3 maal gebruiken om een start te maken met de eigen website etc etc. Legio voorbeelden te noemen waarin er mogelijkheden liggen elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen.

Ik vind dit een fantastisch proces. En in de afgelopen jaren heb ik vele verbindingen mogen leggen. En echt alleen maar veel blije mensen gezien, die dit vaak voor de eerste keer ervoeren.

Het verantwoord ondernemen van Pinnata uit zich o.a. in het hergebruik van spullen, in de zorg voor minima en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over de naam Pinnata

Pinnata staat voorStipa Pinnata, het vedergras, dat inheems is in de Alpen en de gebieden rond de Middellandse Zee. Daar vragen ze maar weinig voeding in het rotsachtige gebied. Het vedergras waait met de stevige winden mee en zal terugveren wanneer dat kan. De zilverachtige bloempluimen zitten los in de stengelschacht en hechten zich vast aan wat zich voordoet. Het vedergras groeit in kleine pollen en zijn zo samen sterk en bestand tegen het ruige bergweer. De pollen bieden zo weer een plek voor derden, de kleine dieren.

Ook ik vraag weinig van u als klant, maar wortel me stevig in uw opdracht. Ik ben ook flexibel en buig mee naar de kant die nodig is. Mijn diensten zijn los van elkaar af te nemen en ik sluit me aan bij wat op mijn pad komt. Samenwerken met u en andere bedrijven is voor mij een levensbehoefte. Alleen kom je er niet, benut elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. En zo ontstaat er plek voor nieuwe mogelijkheden. Ik help u daar graag bij!

Wie ben ik?

Ik ben Carina van Welzenis, geboren in 1967 en moeder van vier pubers. Jaren in het westen van het land gewoond, toen in het midden en inmiddels ben ik neergestreken in Drenthe.

 Carina

Sinds mijn geboorte heb ik in mijn directe omgeving te maken metverstandelijk gehandicapten, ik ben er letterlijk mee opgegroeid. Het onrecht wat hen wel en mij niet werd aangedaan is mijn grote drijfveer om, voor doelgroepen in onze samenleving die er harder voor moeten vechten, iets te willen betekenen.

Later is mijn eigen gezin een opvangadres geweest voor kinderen met een ernstig psychiatrisch ziektebeeld. Na jaren voor de klas te hebben gestaan ben ik ook werkzaam geweest in depsychiatrieals coördinator vrijwilligerswerk. Ik heb er veelmaatschappelijk betrokken ondernemen(MBO) gedaan. MBO is nodig om in tijden van individualisme contact te houden met de ander en in tijden van bezuinigingen heb je elkaar ook gewoonweg nodig. Ik wil de netwerken versterken van plaatselijke en regionale ondernemers en van maatschappelijke organisaties/particulieren. Al jaren breng ik vraag en aanbod van diensten, goederen, helpende handen en kennis bij elkaar. Tot grote blijdschap van alle partijen! Graag zou ik voor u een intermediair willen zijn voor deze twee partijen (meer uitleg kunt u vinden onderhet tabbladboedels).

Als vrijwilliger in determinale thuiszorgkon ik mijn kennis, opgedaan bij de 3 jarige opleiding van het NISNederlands instituut voor stervensbegeleiding, kwijt. De zieken, veelalouderen, hebben mij zoveel gegeven! In de vele momenten die ik met hen deelde mocht ik regelmatig de nog nimmer vertelde levensgeheimen horen. Mijn luisterend oor en geduld heeft vele mensen blij gemaakt en ik vind het een boeiende doelgroep. Ik ben ook tijdelijk coördinator geweest van de terminale thuiszorg organisatie VPTZ. Ernstig ziek of niet. Graag zou ik voor u iets willen betekenen. 

Mijn kennis rondom de dood, mijn creativiteit die zich o.a. in de fotografie uit, wilde ik combineren met mijn andere grote liefde: het maatschappelijk betrokken ondernemen. En zo werdPinnata geboren.

Maatwerk, is altijd mijn uitgangspunt. Mijn ruime ervaring in het coördineren en organiseren van zaken bied mij de gelegenheid snel en adequaat u ten dienst te staan. Ik zal uiteraard in vertrouwen omgaan met de zaken die ik verneem. Op een integere en integratieve wijze zal ik u mijn dienst aanbieden. Ik sluit dus zo veel mogelijk aan bij uw wens.

Het is mijn passie iets constructiefs te bieden aan de kwetsbaren in de maatschappij. Mijn kennis van de jeugd, psychiatrische ziektebeelden, terminale zorg en verstandelijke beperkingen helpt mij hierin enorm.

Door het bundelen van de krachten ontstaat een 1+1=3 situatie. Je kunt pas samen bewegen als je bereid bent behulpzaam en dynamisch te zijn en dat ben ik. In ad hoc situaties overzie ik de zaken snel en zal dan helder en concreet tot actie overgaan. Mijn creativiteit is hierin zeer ondersteunend.

Ik hoop voor u iets te mogen betekenen!