Boedels

Hulp bij boedelruimingen en verhuizingen

Bij voorkeur zet ik graag mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.Meestal mensen met een verstandelijke of psychiatrische problematiek. Een jongere met ernstige gedragsproblemen kan mij goed helpen met tillen, een verstandelijk beperkte vrouw vindt poetsen helemaal het einde en sopt de aangewezen ruimte en een klassiek autist kan voor mij uitstekend geordend dozen inruimen etc. Ik kan met mijn kennis en levenservaring hen goed aansturen. En zij vinden het te gek dat ze af en toe "een klus" hebben!

Kan bovenstaande niet, dan zet ik andere jongeren in. Zij komen zo in aanraking met een wereld die nog ver van hun af staat (psychiatrische patiënten, verstandelijk beperkten, terminale mensen, mensen met een krap budget,  etc.)